ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (Parts Sample)

หนังสือรับรอง ISO 9001:2000
EN TO EN INTERMOLD CO.,LTD. : COMPANY PROFILE
โบรชัวร์ (Download Brochure)
โบรชัวร์ พร้อมที่อยู่ (Download Brochure2)
เครื่องจักรต่าง ๆ (Machine) ที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์
ตัวอย่าง แบบแม่พิมพ์ Core-Cavity
แม่พิมพ์ 100 ตัน
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลิตแม่พิมพ์คุณภาพมาตรฐาน
แม่พิมพ์ 80 ตัน
แม่พิมพ์ 150 ตัน
แม่พิมพ์ 350 ตัน
แม่พิมพ์ 550 ตัน
ตัวอย่างแม่พิมพ์ (Mold) ชนิดต่าง ๆ

 
Sitemap หมวดหมู่